Varvet Malmö 1880talet


Varvet 1938


Notera långt upp till vänster hur nuvarande klaffbron ännu ej fanns utan i ställer en äldre bro. Se vidare de två badanläggningarna vid strandkanten mot havet.

Inre hamnen 1940


60 talet


Varvsområdet med anläggningar 1965

Varvet 1978