1840


1850


1860


1866


1876


På denna karta visar Kockums upp sig i marknadsföringssyfte. Bilden från boken Malmös kartor, utgiven på initiativ från Malmö stad, 2003.