Stirlingmotorverksamhet


Skånska Ingenjörsklubben hade hösten 2013 ett informationsmöte för sina medlemmar om motorutvecklingen. Vi har här presenterat referat från det mötet.


Det skall komma mer information om Stirlingmotorutvecklingen och Kockums framöver.