<p>Foto : Helge Str&ouml;m-Olsen</p>

Foto : Helge Ström-Olsen

Läs mer: Äldsta ångisbrytaren tuffar vidare.


Bore kommer som det verkar få fortleva i Malmö.


Reseberättelse

Nedan följer en reseberättelse från en tur med Bore 2012.