Porträtt

Här följer en samling porträtt. De är tecknade av J Lindfors som porträtterade kamrater från bl a  maskinverkstaden, smedjan, trafiken mm. Dåvarande Kockumschefen Nils Hugo Hallenborg gjordes uppmärksam på dessa bilder och köpte in porträtten till företaget.  De blev senare donerade till Fritiden där de hänger i dag och minner om gubbarna och konstnären.

Nr 1

<p><span style="font-size: medium;">Broberg&nbsp;&nbsp;&nbsp; trafiken</span></p>

Broberg    trafiken

Nr 2

<p><span style="font-size: medium;">Albert Nilsson&nbsp; Gamla kopparslagarverkstan</span></p>

Albert Nilsson  Gamla kopparslagarverkstan

Nr 3

<p><span style="font-size: medium;">Sand&nbsp; "Grus"&nbsp; fr&auml;sare maskinverkstan</span></p>

Sand  "Grus"  fräsare maskinverkstan

Nr 4

<p><span style="font-size: medium;">Engsell, &nbsp;&nbsp; smedjan</span></p>

Engsell,    smedjan

Nr 5

<p><span style="font-size: medium;">Veteran Otto &nbsp; smedjan</span></p>

Veteran Otto   smedjan

Nr 6

<p><span style="font-size: medium;">Bergegren&nbsp;&nbsp; h&auml;rdverkstan</span></p>

Bergegren   härdverkstan

Nr 7

<p><span style="font-size: medium;">Sme Ernst</span></p>

Sme Ernst

Nr 8

<p><span style="font-size: medium;">Bergman&nbsp;&nbsp; f&ouml;rr&aring;det</span></p>

Bergman   förrådet

Nr 9

<p><span style="font-size: medium;">Petter&nbsp;&nbsp; chauff&ouml;r trafiken</span></p>

Petter   chaufför trafiken

Nr 10

<p><span style="font-size: medium;">Henry Tillander&nbsp;&nbsp; maskinverkstan</span></p>

Henry Tillander   maskinverkstan

28

<p><span style="font-size: medium;">Borglin, &nbsp; ub&aring;tsfilare</span></p>

Borglin,   ubåtsfilare

27

<p><span style="font-size: medium;">Oskar sme&nbsp;&nbsp; "tocken"</span></p>

Oskar sme   "tocken"

26

<p><span style="font-size: medium;">truckf&ouml;rare&nbsp;&nbsp;&nbsp; trafiken</span></p>

truckförare    trafiken

25

<p><span style="font-size: medium;">Sture Ekberg&nbsp;&nbsp; filare</span></p>

Sture Ekberg   filare

24

<p><span style="font-size: medium;">indonesisk praktikant i maskinverkstan</span></p>

indonesisk praktikant i maskinverkstan

23

<p><span style="font-size: medium;">Truckf&ouml;rare&nbsp; (1957)</span></p>

Truckförare  (1957)

22


Persson  rörläggare, förman

21

<p><span style="font-size: medium; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #000000;">Johansson&nbsp; cykelreparat&ouml;r</span></p>

Johansson  cykelreparatör


20

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva; font-size: medium; color: #000000;">Viggo&nbsp; filare</span></p>

Viggo  filare

19

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva; font-size: medium; color: #000000;">Hellstr&ouml;m chauff&ouml;r trafiken</span></p>

Hellström chaufför trafiken

18

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="color: #000000;">Leander&nbsp;&nbsp; bl&auml;stringen</span><br /></span></p>

Leander   blästringen

17

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Chauff&ouml;r Nilsson&nbsp;&nbsp; trafiken<br /></span></p>

Chaufför Nilsson   trafiken

16

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva; color: #000000; font-size: medium;">&Aring;ke Svensson&nbsp; filare<br /></span></p>

Åke Svensson  filare

15

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #000000;">Landin&nbsp;&nbsp; kopparslagare</span></p>

Landin   kopparslagare

14

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #000000;">Andersson&nbsp; Limhamnaren</span></p>

Andersson  Limhamnaren

13

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva; font-size: medium; color: #000000;">Berggren&nbsp;&nbsp; h&auml;rdverkstan</span></p>

Berggren   härdverkstan

12

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva; font-size: medium; color: #000000;">G Andersson&nbsp;&nbsp; trafiken</span></p>

G Andersson   trafiken

11

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva; font-size: medium; color: #000000;">Paul Sch&auml;fer&nbsp;&nbsp; smedjan</span></p>

Paul Schäfer   smedjan