Litteraturlista

Skrifter utöver föreningens, vilka helt eller delvis har koppling till varvsverksamheten i Malmö och särskilt Kockums.

Kockums mekaniska verkstads AB. Malmö 1840-1940.

Carl-Eduard von Seth, red (1940). Malmö. En rejäl sammanställning av Kockums historia med särskild tonvikt på företagets ekonomi.

Kockums

Av Kockums-Esselte 1946, utarbetad reklambok. Engelsk text, bunden i segelduk.

Från Hajen 1904 till Hajen 1954

Denna bok utgiven av Kockums beskriver svenska ubåtars historia under 50 år. Huvudredaktör och författare marindirektör Gustaf Halldin

Svenskt skeppsbyggeri

En översikt av utvecklingen genom tiderna. 500 sid. Utveckling av varv och skeppsbyggeri i Sverige inkluderande vad som skett i Malmö och på Kockums. Utgiven 1963

Kockums Mekaniska Verkstads AB

Av Kockums-Gumælius 1965 utgiven skrift över Kockums, vad som varit och vad som gäller 1965.

Från nagelapa och kölsträckning till CAD och sektionsbygge

1988 En bok om ubåtar från Kockums. Boken visar status för Kockums som ubåtsbyggare samt utvecklingen sedan 1914

Kockumsskildring

Här en bok om tillvaron på Kockums under 50-60 talet såsom Esa Salmi upplevde den.