Ångkranpråm


Ångkranpråm levererad till danska marinen 1877 som Minebåd nr 2. Dess uppgift var att lägga minor. Bnr 17

Pansarbåten Gustaf V


Bnr 122. Levererad till svenska flottan 1922. Bilden här visar henne leveranstillfället.

Gustaf V


Pansarskeppet Gustaf V, Bnr 122, efter ombyggnaden 1928-30

Näcken 1


Ubåten Näcken levererades 1943 som nummer tre i serien efter Neptun och Najad.

U 7

<p>Sj&ouml;hunden klar f&ouml;r sj&ouml;s&auml;ttning 1938</p>

Sjöhunden klar för sjösättning 1938

Ubåten U 7, en av de s k nummerbåtarna.   Levererades 1944. Byggdes sedemera om på Karlskronavarvet till till jaktubåten Gäddan (II).

T 52


Motortorpedbåt

Jagare


Jagaren 20 de Julio byggdes åt Colombianska flottan, levererad 1958

Sjöormen


Bnr 500 Sjöormen här på provtur. Därav det uppsatta räcket på däck.

Näcken 2


Ubåten Näcken, sjösatt 1978. Den första i en serie av tre ubåtar. Här på provtur med hissade periskop, snorkel och radar samt ett räcke på däck vilket togs ner efter provturer.

Najad


Här ub Najad vid sjösättningen med hjälp av stora bockkranen, 1976

URF


Ubåtsräddningsfarkosten URF

HMS Gotland


En i en serie av de tre ubåtar Kockums senast utvecklat och byggt för Svenska Marinen. Levererad 1996 . Bilden tagen utanför San Diego. Bnr 606