Om Föreningen


Bakgrund: Olika konstellationer av Kockumsanställda har under flera års tid träffats och på olika sätt dokumenterat minnen av sin egen och Kockums historia. Särskilt aktiva har två grupper varit, dels en ABF cirkel som veckovis träffats och samlat berättelser om enskilda deltagares kockumsliv dels en grupp som arbetat på Stadsarkivet med material från Kockums arkiv, nu donerat till arkivet.


I mars 2004 bildades en interimsstyrelse för föreningen och i april samma år grundades dagens förening. Föreningen har idag 2014 främst arrangerat ett antal möten och utflykter samt givit ut fem böcker med material från Kockums historia.

Föreningens mål

• Att vara en mötesplats för alla som är intresserade av varvsnäringens i Malmö minne.


• Att verka för att företaget och begreppet Kockums uppmärksammas som en viktig del av Malmös och Sveriges varvsindustriella kulturarv.


• Att arbeta för att lilla dockan (docka nr 1 från 1857) och de industrihistoriskt intressanta byggnaderna i närområdet, särskilt maskinverkstaden från 1912 och gjuteriet från 1910 bevaras och nyttjas för att bland annat spegla Kockums mer än 150-åriga historia.


• Att stötta konkreta varvshistoriska projekt som t.ex. kockumspensionärernas cirkelarbete på Kockska huset med boken "Kockums med egna ord" och kockumspensionärernas viktiga detektivarbet på Stadsarkivet med att sätta "rätt ord till rätt bild" i det stora bildarkivet från varvet.


• Att vara öppen för samarbete med kommunen, företag och organisationer, föreningar och enskilda frågor rörande föreningens mål.

Medlemskap

Alla som är intresserade av föreningens verksamhet är välkomna som medlemmar.


Medlemsavgiften är 2017 100 kr/år


Familjemedlemskap 150 kr/år


Föreningens postgirokonto är 262043-3


Du kan anmäla dig under rubriken Kontakt till vänster.

Protokoll årsmötet 2018

Årsberättelse 2017