Kockumsområden

Nedan följer bilder på de markområden företaget disponerat. Dels tiden innan varvsverksamheten startade dels den tid företaget drev varvsverksamhet. Klicka på de båda underområdena till höger.


Kockums vid dagens Davidshall fanns kvar där till 1913.