Flera arbetsgrupper i föreningen har producerat nedanstående böcker.

Klicka på boktitlarna till vänster för att få reda på innehållsförteckningarna för respektive bok. Den som är intresserad av att köpa några av  böckerna är välkommen att höra av sig till:


Stadsarkivet,


Stenvalls boklåda Föreningsgatan Malmö


eller föreningens kassör.

Kockums med våra egna ord.

Resultatet av en ABF cirkel som pågått i 15 studieår med ca 20 medlemmar. 35 uppsatser om Kockumsupplevelser. 218 sidor samt lista över alla nybyggen. 2005

Kockums marina fartyg.

En samling uppsatser om marina fartyg från minutläggare till bl a jagare, pansarskepp torpedbåtar samt ubåtar. 2008 259 sidor,

Vårt Kockums.

En samling vittnesbörd av tidigare Kockumsanställda om arbetsplatserfarenheter. 359 sidor, utg 2010. Se vidare till vänster under rubriken Vårt Kockums

Kockums på spåret

En samling uppsatser om de spårbundna fordon som byggts på Kockums sedan 1860
2011 224 sidor

Tillverkning av dieselmotorer vid K M Vs AB åren 1925-1969

En sammanställning av de huvuddieselmotorer Kockums tillverkat. Data, snittritningar och i vissa fall foton. Lista över de båtar som fick Kockumsbyggda motorer. Historia och utveckling. Sammanställd av N-Göran Jönsson. 40 sid. 2011