2016 års funktionärer

                                   


 


                                           Helge Ström-Olsen                                                        Ordförande


                                           Bengt Antoniusson                                                        Vice ordförande


                                           Leif Sten                                                                       Kassör


                                           Gunnel Göransson                                                         Sekreterare


                                           Håkan Hansson                                                              Vice sekreterare


                                           Gunilla Carlsson                                                            Ledamot


                                           Peter Skantze                                                               Ledamot


                                           Adam Hidestål                                                              Suppleant


                                           Lars Tufvesson                                                              Suppleant


                                                                                     
 


 


     § 11                               Hans Eriksson                                                               Revisor


                                          Lennart Jönsson                                                            Revisor


                                          Sven Cervin                                                                  Revisorssuppleant


                                          Bert Hansson                                                                Revisorssuppleant


 


 Valberedning                       Ulf Flinth                  Kim Lindecrantz                    Sven Ljungberg