2018 års funktionärer

                                   


 


                                           Helge Ström-Olsen                                                        Ordförande


                                           Bengt Antoniusson                                                        Vice ordförande


                                           Leif Sten                                                                        Kassör


                                           Gunnel Göransson                                                        Sekreterare


                                           Håkan Hansson                                                             Vice sekreterare


                                           Gunilla Carlsson                                                            Ledamot


                                           Peter Skantze                                                               Ledamot, hemsideansvarig 1


                                           Ola Krook                                                                      Suppleant


                                           Lars Tufvesson                                                              Suppleant, hemside 2 ansvarig


                                                                                     
 


 


     § 11                              SvenCervin                                                             Revisor


                                         Bert Hansson                                                           Revisor


                                         Kent Hansson                                                          Revisorssuppleant


                                         Björn Malmgren                                                       Revisorssuppleant


 


 Valberedning                       Ulf Flinth                  Kim Lindecrantz                    Sven Ljungberg