Godsvagn


Denna godsvagn levererades till Köping Hults järnväg 1859

SJ vagn


2:a och 3:e klass personboggievagn byggd åt Bergslagens Järnvägar 1913

25 tons boggi


Kockums utvecklade denna boggi för större laster, 25 ton. Bilden visae en 3D CAD modell av boggin.

Hästspårvagn


Levererad till Malmö stads spårvägar 1887