Bonnesenska varvet 1852-1888

 


Ur Kockums Mekanisk verkstads AB, varvskapitel av stadsbibliotekarie Folke Nosslin.


1852 inbjöds Hans Julius Bonnesen av en krets Malmöborgare med Hans Friis i spetsen att förlägga en verksamhet att bygga segelfartyg och pråmar på tomten öster och norr om hamnmästarebostället.


Bonnesen var dansk från Falster och av en skeppsbyggaresläkt. Han var född 1829, utbildad vid de Bonnesenska varven i Nysted, Aalborg och Korsör. Han hade vidare varit anställd vid Österrikiska marinens varv i Trieste där han var oberschiffbaumeister. Där byggde han kanonbåtar. Han deltog som Oberleutnant zur See i det öterrikiska-itaiienska kriget.


1854 anlades varvet på norra sidan av den 1852 påbörjade dockan, ett markområde där i dag klaffbron ligger. Bonnesen köpte senare marken 1873 samma år som Kockums förvärvade området söder om dockan. 1875 ombildade Bonnesen företaget till aktiebolag med namnet Malmö Varfs Aktiebolag.  1888 upplöstes bolaget i samband med Bonnesens död.


Från 1 juli 1888 arrenderades varvet för en årlig summa av 3500: av Kockums Mekaniska Verkstad och som sedan 1895 köpte fastigheten.


På varvet byggdes 49 större segelfartyg, 9 ångare och 150 mindre farkoster, båtar och pråmar.