U6

Se vidare Album 109

Nr:
268
Art:
Namn:
U6
Typ:
UB
Dw ton/Depl ton:
367 depl
Bild
Se bild
Kölsträckt Start Docka:
Sjösatt Utdockad
18.1 1943
Levererad
28.7 1943
Fart Knop
Effekt Hk/MW
Beställare:
Svenska Marinen