m.s Triton

Efter Tysklands ockupation av Norge den 9 april 1940 kom hon att ingå i Nortraships Flåde och därmed i konvojfart för de Allierade. På resa från Sydney med last av 8.940 ton vete till engelska hamnar ankom hon den 29 juli till Freetown. Hon anslöt här till Convoy SL118, som avgick den 4 augusti. På kvällen den 17 augusti på position 39° 31' N - 22° 43' V, nordost om Azorerna avlossade den tyska u-båten U566 ( Oberleutnant zur See Gerhard Remus ) två torpeder mot det aktra lastrummet på TRITON. Hon sjönk inom tio minuter. Besättningen, passagerarna och skytten räddade sig i livbåtarna, som sedermera togs upp av ett i konvojen ingående brittiskt fartyg s/s BARON DUNMORE.

Nr:
164
Art:
m.s
Namn:
Triton
Typ:
Lastfart
Dw ton/Depl ton:
9900 dw
Bild
Se bild
Kölsträckt Start Docka:
7.10 1929
Sjösatt Utdockad
26.3 1930
Levererad
20.6 1930
Fart Knop
14,5
Effekt Hk/MW
5500
Beställare:
Wilhelm Wilhelmsen, Oslo