m.s Sveadrott

Hon var rikligt utrustad med master, bompålar och bommar på däck och gick i sjöfartskretsar under smeknamnet "SVEASKOG”. Såldes i maj 1937 för £137.900 till Skibs A/S Hilda Knudsen (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Under norsk flagg fick hon namnet EMMA BAKKE. Efter Tysklands ockupation av Norge den 9 april 1940 kom hon att ingå i Nortraships Flåde och därmed i konvonjfart mellan USA och Europa. Efter krigsslutet 1945 kom hon åter i rederiets tjänst. I samband med arvsskifte efter skipsreder Knut Knutsen 1947 fick dottern Ida Caroline Haaland överta två rederier med inalles fem fartyg, däribland m/s EMMA BAKKE, som överfördes till rederiet Christian Haaland, Haugesund. Hon fick behålla namnet. På resa New York - Casablanca med last av styckegods fick hon den 9 oktober 1954 på position 280 nm utanför Cape Verde brand i maskinrummet. Då man ej lyckades släcka branden gick passagerare och besättningen i livbåtarna och räddades senare av det argentinska fartyget CORIENTES, som landsatte dem i Lissabon. Två man i besättningen - en motorman och en maskinelev - omkom. Fartyget sjönk senare.

Nr:
161
Art:
m.s
Namn:
Sveadrott
Typ:
Lastfart
Dw ton/Depl ton:
8085 dw
Bild
Se bild
Kölsträckt Start Docka:
20.9 1928
Sjösatt Utdockad
16.5 1929
Levererad
17.8 1929
Fart Knop
12,5
Effekt Hk/MW
3150
Beställare:
Stockholms Rederi AB, Svea