m.t Max Albrecht

158 MAX ALBRECHT

I december månad 1936 chartrad av tyska Kriegsmarine som bunkringsfartyg för de tyska enheterna i spanska inbördeskriget.


På resa Houston - tysk hamn blev hon den 27 augusti 1939 uppmanad att anlöpa El Ferrol, där hon övertogs av Kriegsmarine för att användas som bunkringsfartyg (Kriegsmarine - Etappenversorgung  Schiff für Überwassereinheiten und U-Boote in Ferrol ) för de tyska enheterna i Spanien


Den 6 maj 1945 beslagtagen i El Ferrol av den spanska regeringen Hon överlämnades den 22 juli till Ministry of War Transport, London. Fick under brittisk flagg namnet EMPIRE TAGRALIA och redades av Hadley Shipping Co.Ltd,London.


Den 14 februari 1947 köpt av Basra Steam Shipping Co.Ltd, London. Fick namnet REPTON.


I januari 1952 övertogs rederiet av Graig Shipping Co.Ltd,Cardiff. De nya ägarna hade inte användning för fartyget och hon såldes till Lloyd Siciliano di Armamento, Palermo. Under italiensk flagg fick hon namnet ALCANTARA.


Minsprängdes den 21 december 1956 i Gulf of Suez och sattes på grund. I början av 1957 flottagen och förd till varv för reparation. Den 15 mars såldes hon till "SNAM" Societa Nazionale Metanodotti SpA, Milano "as is". I april var hon åter i fart under det gamla  namnet. Den 22 september 1959 upplagd i Genua.


Såldes i mars 1960 till italienska köpare. Den 10 mars kom hon under bogsering till Savona för upphuggning.

Nr:
158
Art:
m.t
Namn:
Max Albrecht
Typ:
Tankfartyg
Dw ton/Depl ton:
8450 dw
Bild
Se bild
Kölsträckt Start Docka:
10.6 1928
Sjösatt Utdockad
17.11 1928
Levererad
15.1 1929
Fart Knop
14
Effekt Hk/MW
558
Beställare:
Dr. Max Albrecht, Hamburg