m.t Pollux

Pollux

156    POLLUX                3.12.1927          8.12.1927    8.9.1928        10½                   2.500


                                         I början av 1941 tidsbefraktades hon på "bare-boat basis" på 24


                                         månader till svenska intressenter, som fick option till köp efter


                                         tidsbefraktningens slut. Hon tidsbefraktades vidare till Wehrwirts 


                                         schaftsstab "zum Grosstransport Von Treib-Stoff zwischen Deutsch-


                                         land und Oslo".Rederiet John T.Essberger i Hamburg blev korrespon-


                                         derande redare.


                                         Den 2 januari 1943 övertogs hon av de tidigare nämnda svenska in-


                                         tressenterna och behöll namnet. I juli samma år fick hon namnet


                                         NORDANBRIS. Hon fortsatte i tysk tjänst. Denna hävdes den 12 juli


                                         1944 och hon blev upplagd i Stockholm. Den 6 december 1945 av-


                                         gick hon från Stockholm till Landskrona för dockning innan hon åter


                                          kom i civil fart.


                                          I mars 1946 såld för 4.100.000 kronor till A/S Odderøy (A.I. Lang-


                                          feldt & Co), Kristiansand. Senare överfört till A/S Helgøy inom


                                          Langfeldt-gruppen.Övertogs den 26 september samma år i Antwer-


                                          pen och fick under norsk flagg namnet SIREHAV.


                                          Den 13 januari 1947 på resa Houston - Hamburg med last blev hon


                                           minsprängd utanför den nederländska kusten och erhöll en del


                                           skrovskador.


                                            På resa Oslo - Rotterdam i ballast blev hon än en gång minsprängd


                                            den 30 mars  1949 utanför Nieuwedip utanför Texel fyrskepp, men 


                                            inga rapporter om skadornas omfattning.


                                            I maj 1954 sålts för £55.000 till British Iron & Steel Corporation


                                            (Ore) Ltd, London med leverans i juli månad. Hom kom den 1 juli


                                            till Dalmuir för upphuggning hos W.H.Arnott Young Ltd.

Nr:
156
Art:
m.t
Namn:
Pollux
Typ:
Tankfartyg
Dw ton/Depl ton:
12590 dw
Bild
Se bild
Kölsträckt Start Docka:
3.12 1927
Sjösatt Utdockad
4.8 1928
Levererad
8.9 1928
Fart Knop
Effekt Hk/MW
Beställare:
Trelleborgs Ångfartyga Nya AB, Trelleborg