Personalbild


1902 Maskinarbetarna på galleriet.

Docka 1 och maskinverkstaden


Dieselmotor


Här ett exempel på en 12 cyl large bore dieselmotor. Beteckning Kockum Man K12Z84/160. 21600 bhk vid 115 rpm. Denna motor, på sin tid den största byggda motorn i Europa, installerades i MS Vestalis om 60000 ton dwt, 1963, bnr 458 som levererades till Smedvigs rederier Stavanger.

Propellermontering


Så här såg det ut 1956 då en propeller skulle sättas. Bild ur vår bok Kockums med våra egna ord.

Varvsbild från 1957


Docka 3 med reparenten Tilia Gorthon. Sjösättning av tankfartuget Butmah, Bnr 390

Akterstäv


Här propellerhylsa och lager samt hjärtstock till tankfartyget Lisita, 1939, bnr 215

Hotellsektion


En hotellsektion på över 1000 ton med 175 hytter lyfts på plats till ett av kryssningsfartygen Celebration eller Jubilee.