1840 - FH Kockum


1843 - Tillverkning


1856- första vagnarna


Markförvärvskarta


Första utbyggnaden


Första utrustningskranen


Tage Sylvan bnr 1


1875


Davidshall


Järnvägsbro


Garibaldi


Varvsplan


Hästspårvagm


Adaschi Aga