Varvshistoriska Föreningen i Malmö

Med denna hemsida vill föreningen visa vad som tilldragit sig på Kockums varv genom åren. Ett antal grupper har sammanställt material som delvis kommer ur det som i dag finns på Malmö Stadsarkiv men har även bidragit med personliga minnen och hågkomster. Särskilt tillgängligt finnes detta i de böcker som utgivits. Dessa presenteras här till dels. Vidare presenteras föreningen, vad den vill och hur den fungerar.

Kockumsbilder på Stadsarkivet

Vi vill göra er uppmärksamma på att Malmö Stadsarkiv har gjort tillgängligt sin stora bildskatt från Kockums på sin hemsida

Mailadresser

Vi vill gärna att den medlem som har mailadress meddelar oss denna. Därmed underlättas utskick av information.


Sänd i så fall ditt namn och  din mailadress till oss under adressen info@varvshistoria.se


Det är självfallet frivilligt att lämna sin mailadress.

Medlemsavgift

Du som ännu inte betalt medlemsavgift för 2018 kan göra detta till PG 262043-3


Enskild medlem 100:, Familjemedlemsskap 150:


Vänligen ange ditt namn på inbetalningen.

Frans Henrik Kockum
               Frans Henrik Kockum
Grundaren av Kockums Mekaniska Verkstads AB.
Se mera under Album 55