Varvshistoriska Föreningen i Malmö

Med denna hemsida vill föreningen visa vad som tilldragit sig på Kockums varv genom åren. Ett antal grupper har sammanställt material som delvis kommer ur det som i dag finns på Malmö Stadsarkiv men har även bidragit med personliga minnen och hågkomster. Särskilt tillgängligt finnes detta i de böcker som utgivits. Dessa presenteras här till dels. Vidare presenteras föreningen, vad den vill och hur den fungerar.

Medlemsavgift

Du som ännu inte betalt medlemsavgift för 2017 kan göra detta till PG 262043-3


Enskild medlem 100:, Familjemedlemsskap 150:


Vänligen ange ditt namn på inbetalningen.

Nyhet bilder

Nu finns det länk till en sajt där stora delar av bl a Kockumsbilderna på Malmö Stadsarkiv är tillgängliga över internet. Kolla under länkar.

Nyhet bok

Det har nu kommit ut en gedigen bok om varvsindustri, Ship building and ship repair workers around the world.


På vår länksida kan man få tillgång till nedladdning av boken. Ett kapitel handlar om Kockums.  Det har skrivits av lektor Tobias Karlsson ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet.

Mailadresser

Vi vill gärna att den medlem som har mailadress meddelar oss denna. Därmed underlättas utskick av information.


Sänd i så fall ditt namn och  din mailadress till oss under adressen info@varvshistoria.se


Det är självfallet frivilligt att lämna sin mailadress.

Frans Henrik Kockum
               Frans Henrik Kockum
Grundaren av Kockums Mekaniska Verkstads AB.
Se mera under Album 55