Varvshistoriska Föreningen i Malmö

Med denna hemsida vill föreningen visa vad som tilldragit sig på Kockums varv genom åren. Ett antal grupper har sammanställt material som delvis kommer ur det som i dag finns på Malmö Stadsarkiv men har även bidragit med personliga minnen och hågkomster. Särskilt tillgängligt finnes detta i de böcker som utgivits. Dessa presenteras här till dels. Vidare presenteras föreningen, vad den vill och hur den fungerar.

Medlemsavgift

Du som ännu inte betalt medlemsavgift för 2017 kan göra detta till PG 262043-3


Enskild medlem 100:, Familjemedlemsskap 150:


Vänligen ange ditt namn på inbetalningen.

Nyhet Varvsstaden.

Nu finns det  en sajt där Kockums gamla byggnader beskrivs. Se bland våra länkar efter länken Varvsstaden.

Nyheter hemsidan

En ny bild 150 har nu tillförts albumet och visar sjösättningsförberedelse.

Mailadresser

Vi vill gärna att den medlem som har mailadress meddelar oss denna. Därmed underlättas utskick av information.


Sänd i så fall ditt namn och  din mailadress till oss under adressen info@varvshistoria.se


Det är självfallet frivilligt att lämna sin mailadress.

Frans Henrik Kockum
               Frans Henrik Kockum
Grundaren av Kockums Mekaniska Verkstads AB.
Se mera under Album 55